Blog

Co to jest architektura korporacyjna? Definicja i rola w organizacjach

OXARI TEAM

19 cze 2024

Architektura korporacyjna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii i wydajności operacyjnej organizacji. Potrzeba dynamicznego rozwoju zmusza nowoczesne przedsiębiorstwa do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą lepiej zrozumieć oraz zintegrować działania w celu osiągania coraz lepszej efektywności. Wykorzystanie architektury korporacyjnej pozwala uzyskać spójność między założonymi celami biznesowymi a wdrożoną infrastrukturą technologiczną. Jak tworzyć nowe obszary działania pozostając w zgodzie ze strategią biznesową firmy? Jak wykorzystać dobre praktyki do osiągania kolejnych celów? Przekonajmy się!

Architektura korporacyjna – definicja

Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to zbiór właściwości danej organizacji, stanowiących o zdolności do realizacji jej celów. W tym przypadku korporacja (ang. Enterprise) jest definiowana jako organizacja lub zbiór organizacji, posiadających wspólny zestaw celów lub wspólne główne właściwości. Pojęcie architektury korporacyjnej oznacza także formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań między nimi oraz czynników dotyczących jej tworzenia i wzrostu w czasie. Komponentem może być natomiast dowolny element korporacji – zasoby ludzkie, procesy, struktury fizyczne czy systemy informatyczne.

Architektura korporacyjna służąca do zarządzania kluczowymi właściwościami korporacji jest rozpatrywana w kilku ujęciach: dyscypliny, praktyki lub działalności w obszarze definiowania, reprezentacji oraz zarządzania najważniejszymi właściwościami korporacji. Oznacza to usprawnienie komunikacji między biznesową, technologiczną oraz projektową stroną organizacji. Celem jest ustalenie porozumienia wszystkich tych obszarów i wyznaczenie strategii ułatwiającej osiąganie kolejnych celów. Tworzeniem architektury korporacyjnej w organizacji zajmuje się specjalista – architekt korporacyjny (ang. Enterprise Architect).

Architektura korporacyjna ma szczególne znaczenie w zwinnych organizacjach oferujących usługi IT, w których zmiany muszą następować szybko i płynnie. Zadaniem architektów korporacyjnych jest umożliwienie swobodnego projektowania rozwiązań IT przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju systemów. Pozwala to uniknąć silosów informacyjnych w organizacji – realizowane projekty uwzględniają wszystkie cele korporacji, a nie jedynie ich wydzieloną część.

Holistyczne podejście do zarządzania i rozwoju organizacji pozwala m.in.:

 • zintegrować różny obszary działalności organizacji,
 • zoptymalizować zarządzanie zasobami IT oraz usprawnić procesy biznesowe,
 • ułatwić i usprawnić podejmowanie decyzji,
 • usprawnić koordynację działań długoterminowych dotyczących modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych.

Co wchodzi w skład architektury korporacyjnej?

W skład architektury korporacyjnej wchodzą trzy główne elementy: architektura biznesowa, architektura systemów informatycznych oraz architektura technologiczna.

 • Architektura biznesowa – definiuje sposoby, w jakie organizacja tworzy, dostarcza oraz zdobywa wartość, a także opisuje kluczowe procesy operacyjne, ich przebieg i relacje między nimi.
 • Architektura systemów informatycznych – definiuje zasady dotyczące zarządzania danymi (strukturę danych, sposób ich przechowywania oraz wzajemne relacje).
 • Architektura technologiczna – definiuje infrastrukturę IT (sieci, serwery, magazyny danych, systemy IT, bazy danych czy środowiska deweloperskie). Odpowiada również za zabezpieczanie danych przed cyberatakami.

Na czym polega tworzenie architektury korporacyjnej?

Tworzenie architektury korporacyjnej musi być dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji. Implementacja szablonów postępowania takich jak TOGAF czy Zachman, zapewniających kompleksowe podejście do projektowania, planowania, wdrożenia oraz zarządzania architekturą organizacji, umożliwia ustandaryzowanie procesów, zwiększenie ich przewidywalności oraz wzmocnienie kontroli.

Dostosowanie architektury korporacyjnej może obejmować m.in.:

 • opracowanie nowych modeli operacyjnych, procesów i struktur lub modyfikacja obecnych zasobów do nowych potrzeb organizacji
 • definiowanie strategii i dostosowywanie ich do potrzeb klientów
 • projektowanie, przygotowanie oraz wdrożenie procesów
 • integracja architektury korporacyjnej z pozostałymi obszarami działalności klientów
 • udostępnianie narzędzi umożliwiających uruchomienie architektury
 • monitorowanie oraz rozwój wdrożonej architektury.

Najważniejsze funkcje architektury korporacyjnej

Architektura korporacyjna odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesów w organizacji oraz ułatwianiu osiągania kolejnych celów biznesowych. Rozwiązanie to pozwala również efektywniej zarządzać organizacją oraz lepiej wykorzystywać jej zasoby.

Architektura korporacyjna pełni kilka istotnych funkcji:

 • Zarządzanie zmianą i transformacją – planowanie i wdrażanie zmian w organizacji w sposób zintegrowany i skoordynowany oraz dostosowanie do nowych technologii i trendów rynkowych.
 • Dostosowanie struktury IT do celów biznesowych – gwarancja działania technologii i systemów niezbędnych do realizacji wsparcia celów strategicznych celów biznesowych.
 • Standaryzacja i optymalizacja procesów – wykorzystanie standardów i dobrych praktyki w zakresie procesów biznesowych oraz technologii.
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodnością – zapewnianie zgodności z regulacjami prawnymi i normami branżowymi.
 • Planowanie strategiczne i alokacja zasobów – planowanie inwestycji zgodnie z priorytetami biznesowymi oraz tworzenie planów rozwoju technologicznego.

Architektura korporacyjna to rozwiązanie umożliwiające lepsze zrozumienie złożonych zależności między procesami biznesowymi a technologiami oraz ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji, konsolidacji lub wycofania systemów IT. Wdrażając ją w struktury organizacji, możesz uzyskać spójność działań oraz zwiększyć ich efektywność, wpływając tym samym na optymalizację kosztów operacyjnych.

Dowiedz się więcej o OXARI

Zamów demo

Polecane

OXARI to uniwersalna platforma pozwalająca na wdrożenie profesjonalnego systemu klasy ITSM zgodnie ze standardem ITIL.

Zamów demo
 • Bezpłatny dostęp do wersji demo

  Poznaj OXARI
  za darmo

 • Możliwość testu we własnym środowisku

 • Wsparcie techniczne

 • 30 dni

Dzięki OXARI zautomatyzowaliśmy pracę działu IT. Intuicyjny interfejs oraz swoboda w dostosowaniu aplikacji pod indywidualne potrzeby całej organizacji jest kluczowym atutem oprogramowania wspierającego usługi Asset Management.

Filip Kielban
Kierownik Projektów IT

1

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wybierz produkty

OXARI AI
Sztuczna inteligencja
OXARI ServiceDesk
Incydenty, problemy, analiza SLA
Workflow
(opcjonalnie)
Knowledge Base
(opcjonalnie)
OXARI CMDB
Centralna baza konfiguracji
OXARI Asset Management
Inwentaryzacja zasobów
OXARI MDM
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Centralny Rejestr Umów
Baza wiedzy, zarządzanie dokumentacją
Sygnalista
Obsługa wniosków oraz akceptacji

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wypełnij formularz

Wybierz środowisko, na którym chcesz testować OXARI
On-premise
Instalacja na Twoim serwerze
Chmura OXARI
Dostęp do demo w chmurze producenta

  Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

  Wybierz produkty

  Formularz

  3

  Gotowe

  Dziękujemy za wybranie OXARI.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku godzin.

  Chcesz poznać indywidualną wycenę,
  skrojoną na miarę Twoich potrzeb?